Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W BIAŁCE

Przed II wojną światową nauka odbywała się w domach prywatnych.

W 1938 r. z inicjatywy mieszkańców powstał projekt budowy szkoły w Białce. W tym samym roku został położony kamień węgielny i wylano fundamenty. Wszyscy mieszkańcy zobowiązali się do dostarczenia kamienia łupanego, który miał służyć do budowy szkoły. Niestety, wybuchła wojna i prace zostały wstrzymane.

W latach 1939 – 1940 wywieziono zgromadzony kamień do Milejowa z przeznaczeniem na budowę tamtejszej szkoły. W okresie okupacji zajęcia lekcyjne były kontynuowane.

Po wojnie w 1946 r. – jak podają źródła – przybyła do Białki Wanda Kaniorowa (późniejsza założycielka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej) i wspólnie z mężem pracowali jako nauczyciele, a ich syn Andrzej uczęszczał tutaj do klasy drugiej.

 „W 1946 roku przeniesiona zostaje p. Wanda do Białki nad Wieprzem, gdzie przez ponad rok uczyć będzie w miejscowej szkole. Oczywiście zakłada (...) teatrzyk i wystawia w nim napisaną przez siebie sztukę „Górą Białka!”. Kuratorium zaprasza Wandę Kaniorową i „jej” dzieciaki do Lublina, gdzie sztuka grana jest przez tydzień na deskach Teatru Państwowego im. Juliusza Osterwy.

W tym samym czasie powstaje kolejna sztuka pt. „U stóp Maryi”, o zabarwieniu religijnym, nawiązująca do sensu i znaczenia kultu maryjnego. Przedstawienia odbywają się początkowo w Białce, ale wieść o nich dociera do biskupa ordynariusza lubelskiego ks. Stefana Wyszyńskiego, który sprowadza sztukę do Lublina. Grana jest przez trzy tygodnie w sali parafialnej kościoła Bernardynów, z dużym powodzeniem. Trzecią sztuką napisaną w 1946 roku jest „Mały Bohater”, zawierający wiele akcentów autobiograficznych z okresu działalności w AK. Zostaje ona oczywiście wystawiona”.[1]

W 1947 r. Wanda Kaniorowa opuszcza Białkę i otrzymuje pracę w Lublinie. Jednak jej kontakty z mieszkańcami wioski trwają jeszcze wiele lat.

W 1948 r. po raz drugi zaczęto pracę przy budowie szkoły. Wanda Kaniorowa przyjechała na ponowne wmurowanie kamienia węgielnego jako inicjatorka tego przedsięwzięcia.

Prace budowlane postępowały bardzo szybko, większość z nich wykonywana była w czynie społecznym przez mieszkańców wioski.

Otwarcie szkoły odbyło się w 1950 r. Początkowo zajęcia mogły odbywać się wyłącznie na parterze.

W pracach przy wznoszeniu budynku szkolnego czynnie uczestniczył Stanisław Kowalczyk – pierwszy kierownik szkoły. Pełnił tę funkcję do 1963 r.

W roku szkolnym 1963/64 kierownikiem szkoły był Józef Kluziak.

W latach 1964 – 1968 szkołą zarządzał Henryk Barczak. Człowiek, który mocno zaangażował się w sprawy szkoły i środowiska lokalnego. Brał udział w pracach budowlanych i zadbał o ogrodzenie terenu szkolnego.

 W latach 1968 – 1971 kierownikiem szkoły był Józef Lisowski.

Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczęto prace przy wznoszeniu budynku gospodarczego. W tym samym czasie przeprowadzono remont pieców. Kierownik Lisowski pozostał w pamięci jako dobry organizator uroczystości szkolnych i wycieczek.

  W roku szkolnym 1971/72 funkcję kierownika sprawował Leszek Wolski.

 Od roku 1972 do 1993 dyrektorem szkoły była Leokadia Ślązak. Znaczący był jej wkład w modernizację budynku szkolnego. Na początku lat osiemdziesiątych założono wodę oraz centralne ogrzewanie.

W tym czasie do szkoły w Białce przynależały trzy punkty filialne: w Wólce Bieleckiej, Dąbrowie i Maryniowie. Pierwszy z nich rozwiązano w roku 1995. Pozostałe dwa funkcjonowały do roku 1997. Uczęszczały do nich dzieci młodsze (klasy 0 – IV). Obecnie dzieci z wymienionych miejscowości dowożone są do szkoły w Białce.

Przy szkole powstał również punkt przedszkolny, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Od 1993 roku do sierpnia 2018 roku dyrektorem szkoły w Białce była Kazimiera Skrzypczak. W tym okresie w szkole wymieniono okna, dach, wykonano elewację i odwodnienie, wyremontowano toalety oraz wymieniono podłogę na dolnym i górnym korytarzu.

W 2000 r. obchodzono 50- lecie istnienia szkoły. Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli władz oświatowych i organu prowadzącego, byłych nauczycieli oraz absolwentów. Jubileusz uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

Doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie Szkole Podstawowej w Białce imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość odbyła się 29 maja 2008 roku. Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar szkoły, który ufundowała Gmina Milejów, a przekazał go na ręce pani dyr. Kazimiery Skrzypczak Wójt Gminy Tomasz Suryś.

28 września 2012 r. w Białce miało miejsce oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw. Na realizację powyższej inwestycji Gmina Milejów pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” oraz w ramach Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Nasza Nadzieja”.

Od 1 września 2018 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce jest Alicja Ciepielewska - Kot.

 


[1] W.Piasecki, F.Piątkowski, I. Wawrzyczek, Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im.Wandy Kaniorowej, Rok założenia 1948, s.11.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny