Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce

Informacja o ochronie danych osobowych

                                                    w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce

Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

Czym są "dane osobowe" ?

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Czemu służy RODO ?

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich.

 

Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych/ Administratorem jest możliwy mailowo, pod adresem: iodo@ercklex.pl

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny