Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce

Projekt edukacyjny MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

W roku szkolnym 2020/2021 grupa przedszkolna po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim projekcie rozwijania czytelnictwa pt.  „Mały miś w świecie wielkiej literatury”,  którego autorką jest Aneta Konefał. 

Celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci, poprzez:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci;

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci;

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Od września realizowaliśmy poszczególne moduły z projektu. Cyklicznie odwiedzała nas pani z biblioteki szkolnej, która czytała przedszkolakom literaturę dziecięcą.

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam następujące moduły projektu:

  1.  Książki dzieciństwa (09/2020 – 05/2021);
  2.  Dbamy o zdrowie z Małym Misiem (10 – 11/2020);
  3.  Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów” (12/2020 – 02/2021);
  4. Mały Miś i supertajny projekt (04 – 05/2021).

Celem pierwszego modułu było rozwijanie czytelnictwa: budzenie/wzmacnianie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci. Podczas realizacji modułu „Książki dzieciństwa” dzieci poznawały książkowe hity z dzieciństwa swoich rodziców. Wspólnie wyszukiwaliśmy ulubione pozycje książkowe wg określonych przez Misiową Mamę tematów, nawiązując do doświadczeń czytelniczych rodziców. Efektem finalnym modułu było wykonanie przez dzieci rysunków do przeczytanych książek.

Podczas realizacji modułu „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”, którego celem było kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu, dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania. Samodzielnie komponowały swoje zdrowe śniadanie. Przypomniały sobie również, jak ważne jest prawidłowe mycie rąk.

Kolejnym zrealizowanym modułem było „Misiowe laboratorium "Czterech żywiołów"”. Celem modułu było podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania. Moduł zakładał stworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia”. Według kategorii: ogień, ziemia, woda, powietrze dzieci: doświadczały, eksperymentowały i wnioskowały, rozbudzając tym samym swoją ciekawość do otaczającego ich  świata.

Podczas realizacji ostatniego modułu „Mały miś i supertajny projekt” dzieci uzmysłowiły sobie rolę  autorytetów w ich życiu: Kto jest ich superbohaterem? Jakie cechy charakteryzują superbohatera? Jak same mogę stać się superbohaterem? Czy mały przedszkolak może nagrodzić, docenić jakoś swojego superbohatera? W ramach podziękowania przedszkolaki stworzyły piękne laurki, którymi obdarowały swoich superbohaterów.

Projekt  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził u dzieci pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat. Aktywna realizacja projektu pozwoliła po raz kolejny uzyskać naszej szkole certyfikat „Wzorowej Placówki”.

Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, ale także do doskonalenia pracy własnej. Wymagał zaangażowania i moich dodatkowych działań, ale osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Magdalena Zielińska - Wieczorek- nauczyciel wychowania przedszkolnego i realizator projektu

 

Realizacja projektu w obiektywie

Utworzono dnia 30.08.2021, 08:10

ZAŁĄCZNIKI:

  • CERTYFIKAT
    Utworzono dnia 30.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny